Rekonstrukce Thun-hohenštejnského paláce

Investor
Projektant
Stupeň
Realizace
Náklad

Karmel a.s.
Hexaplan International, spol. s r.o.
DSP, DPS – stavební část
1996
55 mil Kč

Předmětem rekonstrukce byl stávající dům na Karmelitské ulici v Praze. Jedná se o Thun - Hohensteinský palác, nemovitou kulturní památku chráněnou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Nalézá se na území Pražské památkové rezervace. Stavba domu začíná rokem 1741 a končí rokem 1747, kdy byl dokončen. Záměrem rekonstrukce bylo využití objektu jako administrativní budovy.

Architektonické řešení respektuje historickou část objektu (západní a jižní křídlo), kterou zachovává, očišťuje od nežádoucích změn a architektonicky ji rehabilituje. U novější části ( východní křídlo) je volnější řešení při návrhu materiálů, měřítka a detailů. Stejným způsobem je postupováno při návrhu vnitřních architektonických a stavebních úprav. Projekt plně respektuje uliční fasádu, dochované prostory pozdně barokní přestavby a jejich výzdobu, průjezd a schodiště v jejich historických detailech.