Požárně bezpečnostní řešení

Dokumentace zpracovaná ke konkrétnímu stupni stavebního řízení

  • navrhuje a zdůvodňuje technické, konstrukční, materiálové a příp. dispoziční řešení, objektu (případně technologického zařízení) z hlediska jeho požární bezpečnosti

NAŠE REFERENCE