Zásady organizace výstavby

Východiskem pro zpracování je požadavek stavebního zákona 183 / 2006 Sb. a především jeho vyhlášky č. 499 /2006 Sb. "O dokumentaci staveb", která stanoví, že projektová dokumentace obsahuje: „ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY". V této vyhlášce je nově (oproti dřívější) stanoven obsah a rozsah této dokumentace přikládané k žádostem pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Samotný projekt zpravidla sestává z technické zprávy a výkresové dokumentace v potřebném rozsahu. Obsahuje popis řešení a rozsahu zařízení staveniště (využití existujících objektů, prostory pro administrativu, správu a sociální zázemí, skladovací prostory, přívody vody a energií pro potřeby zařízení staveniště, napojení na kanalizaci, oplocení staveniště), popis péče o životní prostředí a bezpečnostní opatření po dobu realizace stavby, předpokládané lhůty výstavby.

NAŠE REFERENCE