Projektová a manažerská činnost

Zabýváme se projektováním občanských, bytových i průmyslových staveb

Máme dlouhodobé zkušenosti s projekcí novostaveb, rekonstrukcí, nástaveb, zaměřením stávajících objektů a zpracováním jejich dokumentace, provádíme i úpravy a změny stávající dokumentace.

Zpracováváme jednotlivé stupně projektové dokumentace :

  • studie
  • dokumentace k územnímu řízení
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • dokumentace pro provádění stavby

 

Zajišťujeme inženýrskou činnost

Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, atd. Zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, o povolení stavby, atd.

Zajišťujeme potřeby stavebníka v průběhu i po dokončení stavby výkonem autorského dozoru, zpracováním dokumentace skutečného provedení stavby až po kolaudaci stavby.

NAŠE REFERENCE