Bytový dům Brno, Arbesova 1-11, revitalizace

Investor
Projektant
Stupeň
Realizace
Náklad

Společenství vlastníků Arbesova 1-11
SpeWo s.r.o.
DSP, DPS
11 – 12/2007
22 500 tis Kč

Stavba řeší revitalizaci stávajícího bytového domu Arbesova o 11 vchodech. Součásií stavby: výměna stávajících fasádních výplní otvorů na schodištích za nové, včetně vnitřních a vnějších parapetů, výměna stávajících vstupních stěn za nové, zateplení severní a jižní podélné fasády vnějším kompozitním tepelně izolačním systémem Weber. therm. Klasik (ETICS), kromě 1NP. Současně bude provedena výměna dotčených klempířských výrobků, úprava hromosvodů a balkónů, zateplení dosud nezateplených stropů nad 1NP kromě schodišť, a to kontaktním zateplovacím systémem Weber. therm. Klasik, naklonění podlah stávajících balkónů od fasády a zesílení podlahových desek Cetris, výměna výplní zábradlí a přepážek balkónů, rekonstrukce rozvodů NN v 1.NP, výtahu, ap.

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)