BD Brno, Březová 68, revitalizace

Investor
Stupeň
Realizace
Náklad

SVJ Březová 68
DSP
05 – 06/2009
3 400 tis Kč

Panelový dům stojí v městské části Brno-Jundrov. Objekt s 18 bytovými jednotkami je zastřešen plochou střechou. Předmětem projektu je revitalizace objektu obsahující: statické zajištění objektu, zateplení obvodového pláště včetně nadsvětlíku schodiště, řešení anglického dvorku, výměna okenních výplní v bytových jednotkách, výměna okenních výplní nadsvětlíku schodiště, výměna vstupního portálu, výměna okenních výplní sklepních prostor, nový střešní plášť včetně nového vyvedení odvětrávacího potrubí kanalizace a VZT, zemnění objektu.

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)