Rodinný dům Brtnice, Praha

Investor
Stupeň
Realizace
Náklad

pí. Heintzová
DSP, DPS
2001
8 mil Kč

Stavba rodinného domu je navržena na pozemku o rozloze 1 344 m2, obdélníkového tvaru o rozměrech cca 20 x 30 m. Pozemek se nachází v zástavbě rodinných domů v obci Brtnice, tj. ploše stabilizovaného čistého bydlení. Jednou stranou přiléhá k obslužné veřejné komunikaci, ostatními stranami k sousedním zastavěným pozemkům.

Jedná se o novostavbu rodinného domu o třech bytových jednotkách. Dům je částečně podsklepený, přízemí a podkroví je nad celou zastavěnou plochou. Půdorysný obrys je tvaru L se sedlovými střechami s hřebeny ve stejné úrovni.Parkování je řešeno dvěmi vestavěnými garážemi. Dům je situován průčelní fasádou mírně šikmo s uliční čárou.

foto (*.jpg) foto (*.jpg)