Městské divadlo Znojmo - rekonstrukce

Investor
Projektant
Stupeň
Realizace
Náklad

ÚM Znojmo
Hexaplan International, spol. s r.o.
DSP, DPS – stavební část
2000
35 mil Kč

Stavba byla dokončena v roce 1900 podle plánů vídeňského architekta Alexandra Grafa. Pozdější zásahy byly realizovány v letech 1909 a 1953. Hlavním architektonickým záměrem bylo přivést interiér divadla ve spolupráci s restaurátory v maximální míře do původního stavu. Důraz je kladen na zrestaurování hlediště včetně všech sedadel a lóží. Výtvarné řešení dodržuje použití materiálů a povrchů včetně barevnosti původních. Obnovení dispozic na podkladě původních výkresů stanoví jednoznačně provoz a funkce jednotlivých prostor.

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)