Terasy Havlíčkova, SO 06 Dům pro seniory

Investor
Projektant
Stupeň
Realizace
Náklad

CORBADA, a.s.
Atelier 90, s.r.o.
DSP, ZDS, DPS – stavební část a koordinace
01 - 12/2009
90 000 tis Kč

V rámci revitalizace bývalého areálu Tesla Jihlava je navržena v SO.06 změna dokončené stavby. Jedná se o východní křídlo s přístavbami v k.ú. Jihlava. Změna je navržena za účelem přestavby na dům pro seniory.

Objekt domova seniorů je obdélníkového půdorysu s mírně zkosenou východní stranou fasády. Budova je čtyřpodlažní – čtvrté podlaží slouží již jako podkroví, v rámci rekonstrukce je do podkroví navrženo mezipatro (5.NP). Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou s valbami, do vnitrobloku s vystupující vestavbou pokojů 4.NP. Výrazným prvkem je loď kaple, přesahující hřeben, z které je možný výstup na terasu přístavby objektu před hlavním vstupem.

Hlavní vstup do objektu je z jižní strany a je krytý kubickou přístavbou.