Provozní objekt Jarní 44, Brno, snížení energetické náročnosti výrobních prostor, 2.etapa

Investor
Stupeň
Realizace
Náklad

VUES Brno s.r.o.
DSP, DPS
03 – 08/2010
17 000 tis Kč

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího administrativně-výrobního objektu v Brně, Jarní44. Objekt se nachází v uzavřeném areálu, vše je ve vlastnictví stavebníka.

Stavba obsahuje stavební úpravy dle projektu „Snížení energetické náročnosti výrobních prostor“, tento vychází z Energetického auditu.

Požadavky auditu byly zadavatelem rozděleny do dvou etap. V této druhé etapě jsou zpracovány : Odvětrávání haly s využitím tepla pro sociální přístavek, výměna radiátorů v sociálním přístavku, zdroj TUV, oprava stávajícího topného systému v hale, výměna velkoplošného zasklení, výměna dřevěných oken sociálního přístavku, výměna svítidel ve výrobní hale, přemístění a rekonstrukce výměníkové stanice, zateplení stěn haly a východního přístavku, zateplení stěn sociálního přístavku.

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)