Opravy a rekonstrukce domu Karpatská 1 v Brně

Investor
Stupeň
Realizace
Náklad

Společenství vlastníků Karpatská 1
DSJ
06 – 07/2011
6 000 tis Kč

Stavbu tvoří panelový bytový důmv k.ú. Starý Lískovec v obci Brno. Budova je rozměru cca 25,5 x 17,2m o 1 podzemním a 8 nadzemních podlažích, s plochou střechou.

Předmětem projektu byly následující stavební úpravy: výměna zábradlí balkónů a lodžií, zasklení balkónů a lodžií, výměna klempířských výrobků, výměna fas. výplní otvorů na schodišti, výměna vstupních dveří domu, nové schránky a domácí telefon, nové svody hromosvodu dle platné ČSN, zateplení obvodového pláště domu včetně soklu systémem ETICS, vstupní přístřešek, úprava podlažních rozváděčů, úprava prádelny, úprava opláštění výtahové šachty.

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)