Památník Moldavská v MČ Brno-Bohunice

Investor
Autor
Stupeň
Realizace
Náklad

Městská část Brno-Bohunice
pan Jan Kratochvil
DSP, DPS
04 – 9/2009
1 000 tis Kč

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)