Prodejní sklady Brno, Olomoucká 61a, obnova hal

Investor
Stupeň
Realizace
Náklad

TL, spol. s r.o.
DSJ
01 – 04/2011
37 400 tis Kč

Stavbu tvoří obnova šesti hal Prodejního skladu v Brně, Olomoucká 61a. Původní objekt byl zcela zničen požárem dne 13.1.2011. Obnova je navržena se stejnou zastavěnou plochou. Shodný je i účel stavby a vnitřní dispoziční členění na 6 samostatných hal. Součástí stavby je připojení na areálové rozvody inženýrských sítí a úprava zpevněných ploch v bezprostředním okolí objektu.