POS 4, Poznaňská 10, Žabovřesky-oprava a rekonstrukce objektu

Investor
Autor
Stupeň
Realizace
Náklad

Tepelné zásobování Brno, a.s.
ing. arch. Loutocká
DSP, DPS
01 - 03/2006
5 000 tis Kč

Původní funkce objektu je výměníková stanice, která zásobovala teplem a TUV část sídliště Žabovřesky. Protože objekt nebyl využíván, rozhodl se majitel objektu ve spolupráci s ÚMČ Brno – Žabovřesky přebudovat objekt na kulturní zařízení, které by umožňovalo vyžití obyvatel sídliště.

Objekt byl pro tento účel opraven a rekonstruován. V 1.NP je vstupní hala se schodištěm a s možností malého posezení. Schůzky spolků zájmových činností nebo menší zasedání se konají v klubovně vlevo od vstupu do objektu. Součástí klubovny je malý kuchyňský kout . Po rekonstruovaném schodišti se návštěvník dostane do 2.NP, kde je hlavní sál se šatnou.