STAVEBNĚ PRÁVNÍ SERVIS

reference

Akce
Investor
Stupeň

Realizace

Ověření dokumentace objektů
Veletrhy Brno, a.s.
zajištění ověření dokumentace,
odpovídající skutečnému provedení stavby
2001-2004

reference

Akce
Investor
Stupeň
Realizace

Rodinný dům Malešovice
manželé Bechovi
zastupování ve stavebním řízení
2005

reference

Akce
Investor
Stupeň
Realizace

Rezidence na Mojmírově náměstí, Brno
paní Bartošová
zastupování v územním a stavebním řízení
2008-2010

reference

Akce
Investor
Stupeň
Realizace

Rodinný dům Bosonohy
MUDr. Lustigová
dodatečné povolení stavby
03 – 12/2011