Oprava a modernizace rehabilitační části NCO NZO Brno

Investor
Stupeň
Realizace
Náklad

NCO NZO Brno
DSP, DPS
2004
5 mil Kč

Stavební úprava byla navržena z důvodů zlepšení podmínek a požádavků na rehabilitaci a zdravoní péči. Prostředí nevyhovuje z hlediska elektroinstalace, povrchových úprav podlah a stěn, zdravotechnických rozvodů včetně přípravy teplé vody a technologie bazénu s ohřevem vody.

Stavba byla provedena ve stávajícím tří až pětipodlažním objektu v areálu institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Úpravy se nacházejí hlavně v 3.N.P. v prostoru rehabilitace a částečně v 2.N.P. v prostoru technické místnosti a kanceláře.

V těchto prostorách byla provedena oprava stávajícího nevyhovujícího stavu s novou kotelnou včetně venkovního komínu a s novým technologickým zařízením bazénu.