Opravy a rekonstrukce domu Skácelova 41a v Brně

Investor
Stupeň
Realizace
Náklad

BD Skácelova 41a, Brno, družstvo
DSJ
06 – 07/2011
6 300 tis Kč

Stavbu tvoří bytový dům zděné technologie v k.ú. Královo Pole v obci Brno. Budova je rozměru 24,0 x 11,0m o 1 podzemním a 5 nadzemních podlažích a podkrovím se šikmou střechou.

Předmětem projektu jsou následující stavební úpravy: oprava balkónů a lodžií, oprava střešní konstrukce, výměna klempířských výrobků, výměna svislých rozvodů vody a kanalizace, včetně napojení na zařizovací předměty a jejich výměna za nové v jednotném standardu, uvedení stavebních konstrukcí a jejich povrchů do původního stavu, oprava hlav komínů, nové svody hromosvodu dle platné ČSN, opatření k omezení či odstranění vlhkosti obvodových stěn 1.PP, výměna vstupních dveří domu včetně domovních schránek a domovního zvonku, zateplení obvodového pláště domu včetně soklu systémem ETICS, oprava vstupní části, výměna páteřních rozvodů NN.