Rekonstrukce bytových domů Slunečná 2 a 4, Brno

Investor
Stupeň
Realizace
Náklad

C13-bytové družstvo
DSJ
12/2010 – 03/2011
20 000 tis Kč

Stavbu tvoří dva shodné panelové bytové domy, těsně k sobě přiléhající. Předmětem projektu je revitalizace objektu obsahující stavebně technické posouzení objektu, zateplení obvodového pláště budovy, výměna původních bytových oken za plastová, výměna prosklených stěn požárního schodiště a prosklených stěn a oken ve společných prostorách, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení a osazení ventilačních turbin Lomanco a nových vývodů odvětrání kanalizace přes střechu, rekonstrukce zábradlí a závětrných stěn balkonů a lodžií v návaznosti na zateplení obvodového pláště, výměna prosklených vchodových stěn v 1.NP, zabudování zapuštěných čistících zón u vstupů, rekonstrukce teras, včetně jejich podlah a zábradlí, v návaznosti na zateplení obvodového pláště ve 2.NP, bleskosvody.

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)