Technologický inkubátor, Technická 2, Brno-novostavba

Investor
Projektant
Stupeň
Realizace
Náklad

VUT v Brně
Hexaplan International, spol. s r.o.
DSP, DPS
2002, 2003
20 mil Kč

Účelem objektu je vytvořit dostupné prostředí pro začínající firmy v přímé návaznosti na vědecká pracoviště VUT a na Technologický park. Tato koncepce umožní přímé spojení mezi vědeckými pracovišti, výzkumem a praxí. Funkce jednotlivých prostor jsou uvažovány jako kanceláře a také laboratoře s maximálním využitím výpočetní techniky.

Objekt je situován v jižní části areálu VUT v Brně Fakulty strojního inženýrství, západně od současného vjezdu do areálu. Architektonický návrh respektuje okolní zástavbu a vyjadřuje význam i funkci stavby. Hmota je členěna do dvou přirozených celků. Fasáda je horizontálně členěna výraznou konstrukcí lodžie ve 2.NP. Nad přízemím je uvažována částečně pochozí ozeleněná střecha. Nad vstupem je navržena zavěšená markýza. Interiéry budou současné, přestavitelné příčky s využitím barev.

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)