Tenisové kurty PPV VUT v Brně, rozšíření zázemí sportovní haly- tribuna

Investor
Stupeň
Realizace
Náklad

Společenství vlastníků Karpatská 1
DSJ
06 – 07/2011
6 000 tis Kč

Stavba se nachází v Brně, v areálu VUT v Brně, v městské části Brno-Královo Pole, na pozemcích investora. Je navržena novostavba tribuny pro 154 diváků ke stávajícím tenisovým kurtům. Jedná se o tribunu o čtyřech výškových stupních o rozměru 28,4x4m a výšce 2,135m.

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)