Jihlava Tesla-sklad

Investor
Projektant
Stupeň
Realizace
Náklad

T19, a.s.
Atelier 90, s.r.o.
DSJ – stavební část a koordinace projektu
10 - 12/2010
14 000 tis Kč

Předmětem projektu je novostavba skladu v průmyslové areálu, navržená jako přístavba stávajícího objektu galvanovny, k.ú. Hruškové Dvory. Objekt je ve vlastnictví stavebníka. Sklad je přízemní, bez suterénu, roz. 42,8 x 13,0m. Zastřešen je sedlovou střechou s venkovním odvodněním a výškou hřebene 8,6m. Součástí stavby jsou venkovní rozvody kanalizace, přeložky areálových rozvodů vody a kanalizace, úpravy na objektu galvanovny a úpravy okolních zpevněných ploch

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)