Rekonstrukce a oprava objektu D3, Veveří 95, Brno

Investor
Projektant
Stupeň
Realizace
Náklad

VUT v Brně
Hexaplan International, spol. s r.o.
DSP, DPS – stavební část
1999
40 mil Kč

Předmětem projektu je oprava objektu D3 a jeho rekonstrukce za účelem zřízení dvou poslucháren s nutným zázemím a přemístěním zkušební laboratoře ÚSZK z prostor Údolní 53 v Brně. Součástí projektu je propojení objektu D3 s objektem A mostem s pokračováním do objektu D2.

Hmotové řešení vychází z původního charakteru objektu D3. Jednotlivé trakty zastřešené sedlovými střechami jsou vzájemně propojeny tak, že vytváří vnitřní atrium. Výrazným prvkem rekonstrukce je pěší pasarel zajišťující propojení areálu D3 s historickou budovou. Tato horizontální komunikace ústí právě v prostoru atria ( auly ) odkud je pomocí schodiště zajištěn přístup do jednotlivých učeben. Tento prostor je zvýrazněn ústřední hmotou zastřešenou stanovou střechou s dřevěným podhledem. Z tohoto prostoru je v úrovni lávky uvažováno možné další propojení do ostatních budov areálu. Obvod atria je v této úrovni prosklený s dřevěnou konstrukcí s horizontálním členěním. Část půdorysu auly je zastřešen plochou střechou porostlou zelení.

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)