Rekonstrukce a oprava objektu č.p. 31, Vříšť

Investor
Projektant
Stupeň
Realizace

VUT v Brně
Hexaplan International, spol. s r.o.
DPS – stavební část
05-06/2005

Obec Vříšť se nachází v údolí na cestě ze Sněžného do Jimramova v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Jedná se o rekonstrukci a opravu stávajícího objektu v obci Vříšt, který je využíván pro rekreaci studentů a zaměstnanců VUT v Brně. Objekt je dřevěný roubený, s kamennou původní přístavbou na severní straně. Zastřešen je sedlovou střechou s náběhy, kamenná přístavba je zastřešena jednoduchou sedlovou střechou. V přízemí se nacházely společné umývárny pro čtyři pokoje a ve druhém patře – tzv.na hambálku – další dva pokoje. Provozně je tento stav zcela nevyhovující, vzhledem k umístění sociálních zařízení. Dále objekt nebyl zateplen a vnitřní konstrukce nevyhovovaly z hlediska neprůzvučnosti.

Hlavní vstup do objektu ze severní strany, zůstává stávající. Vstupní prostor byl rozšířen o šatnu na odkládání svrchního šatstva, obuvi a lyžařských bot, apod. Ze vstupní haly je napojena stávající společenská místnost s krbovou vložkou. Stávající kuchyně bude rozšířena a ve zbývajícím prostrou je navrženo sociální zařízení se sprchou a úklidová komora.

Ve 2.NP jsou čtyři pokoje různé velikosti s vlastním sociálním zázemím. Ve 3.NP jsou navrženy dva pokoje, z toho jeden s vlastním sociálním zázemím bez sprchy a druhý pouze s umyvadlem.

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)