Výstavba tělovýchovného zařízení Brno, Žižkova 55

Investor
Projektant
Stupeň
Realizace
Náklad

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
Hexaplan International, spol. s r.o.
DSP, DPS – stavební část
2000
60 mil Kč

Předmětem celého projektu byla novostavba tělovýchovného zařízení včetně venkovních hřišť, které je součástí areálu gymnázia Matyáše Lercha. Projekt byl zpracováván včetně přímého propojení se stávající budovou gymnázia spojovacím mostem.

Architektonický návrh respektoval stávající budovu gymnázia a ráz krajiny, s ohledem na výstavbu okolí. Na vlastní hmotu tělocvičny navazuje dvoupodlažní a třípodlažní část s plochou střechou, kde jsou situovány šatny, hygienické zařízení, nářaďovny, vstup a pod. Do svahu je komponována tribuna pro diváky.

Fasády tělocvičny jsou obloženy fasádním systémem s trapézovým plechem nebo omítnuty s přiznáním sloupů a štítů objektu. Spojovací chodba má nosné žb rámy s dřevěnými výplněmi otvorů zasklenými drátosklem a plechovými lemy střechy a soklu. Ploché střechy jsou osázeny bezúdržbovou zelení.

foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg) foto (*.jpg)